0598 612 227 van 08:00u - 17:00u

POH-GGZ

Relatief nieuw in de huisartspraktijk is het leveren van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), aangeduid met POH-GGZ, waarbij POH staat voor  ‘praktijk-ondersteuner-huisarts’. Om deze zorg voor iedereen toegankelijk te maken heeft de overheid bij wet bepaald, dat deze zorg een integraal onderdeel dient te zijn van de huisartsenzorg en dus ook in de praktijk zelf geleverd moet worden. Onze POH-GGZ medewerkers zijn:

  • mw. drs. S.C.F. de Thouars, basispsycholoog GZ (werkt op dinsdag).

De zorgactiviteiten van de POH-GGZ medewerkers zijn:

  • probleemverheldering en uitvoeren van psychodiagnostiek
  • opstellen en bespreken van een (vervolg) stappenplan
  • geven van psycho-educatie
  • begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement
  • interventies gericht op verbetering in het functioneren van de patiënt met psychische klachten
  • geïndiceerde, zorg gerelateerde terugvalpreventie
  • E- health (zorgondersteuning via telefoon of internet)
  • In overleg met de huisarts gerichte doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ
  • Consulten bij één van onze psychologen vinden uitsluitend plaats op verwijzing door de huisarts !

Afzeggen van afspraken bij onze psychologen dient minimaal 24 uur vooraf te gebeuren. Mocht dit niet zijn gebeurt dan volgt er een no-show regeling en krijgt u een rekening thuisgestuurd.